*ЗНИЖКА* ВІД 1000ГРН - 5% ВІД 2000ГРН - 7% ВІД 5000ГРН - 10%

Договір публічної оферти

Згідно цьому Договору одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі спільно названі — Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб,що слугує офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту.

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів на сайті, за адресою: https://svitok.ua/  Покупці під час придбання Товарів, інформація про які розміщена на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Оформлення замовлення через сайт (з додаванням товару в кошик) означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3.  Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», «Повторити замовлення», «Додати в кошик», «Оформити замовлення», «Підтвердити замовлення», яким Покупець дає згоду здійснити покупку у наявного Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

1.6. Під web ресурсом маємо на увазі сайт компанії, який доступний за адресою:https://svitok.ua//

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://svitok.ua// та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, інформація про який розміщена на сайті, доступному невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» — прийняття Покупцем пропозиції продавця щодо придбання Товару, інформація про який розміщена на сайті, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

«Товар» — предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на сайті розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що відвідала Веб-сайт https://svitok.ua/ і має намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що є власником або розповсюджувачем товару за допомогою Веб-сайту  https://svitok.ua/ та має намір його продати.

"Замовлення" - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті  https://svitok.ua/ заявка Покупця на покупку Товарів, що адресується продавцю.

"Законодавство" - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Товару» — недолік, який унеможливлює використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту  https://svitok.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваною угодою або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

 • виконувати умови Договору
 • виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту   https://svitok.ua/, оформленому замовленню та умовам цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
 • повідомити покупця про можливу додаткову комісію при замовленні картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Суб'єкт господарювання з-поміж осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https://svitok.ua/ Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними у цьому договорі публічної оферти.*

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Веб-сайті https://svitok.ua/;
 • при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися у

цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://svitok.ua/;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті замовлень картами типу Mastercard, Visa.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://svitok.ua/ шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» або «Повторити замовлення», «Додати в кошик», «Оформити замовлення», «Підтвердити замовлення» або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним у розділі контактів https://svitok.ua/ 

6.2. Термін формування Замовлення 1-2 дні.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Актуальна ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на сайті на момент Покупки товару.

Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупатель может оплатить заказ следующими способами:

7.3. Покупець може оплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) при отриманні Замовлення.

3) Кредитною карткою такого типу:

Visa

MasterCard

4) будь-яким іншим способом за домовленістю із Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при сплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://svitok.ua/  у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» або «Повторити замовлення», «Додати в кошик», «Підтвердити замовлення» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки або отримує його особисто.

8.2. Факт отримання Товару – це доставка товару за адресою, вказаною у заявці Покупцем та фактичне його отримання відповідальною особою або її представником, про що свідчить факт знаходження особи за вказаною адресою;

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем у заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається до центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його дзвінка, здійсненого за номером телефону, зазначеного у розділі «Контакти» із зазначенням рахунку, на який мають бути повернені кошти.

Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, за винятком дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошений Продавцем. Товар повинен бути в захисній плівці і не бути розпакованим. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється з дзвінка за будь-яким номером диспетчерської служби та обґрунтування причини, через яку здійснюється повернення.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем.

9.4. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури визнається отримання Покупцем Товару у належному стані — без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком суперечок про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. За суперечками у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3. Усі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним та процесуальним правом.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було викликане форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин відносяться, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, зледеніння, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, знищення товару, затримки перевізників, спричинені аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки у морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти та ціновий контроль), карантинні заходи, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищезгаданих обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який необхідний Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно для виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцеві про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень та маркетингових цілей).

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://svitok.ua/ або дзвінку до диспетчерського центру Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність підприємства.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову чи електронну адресу, вказавши контакт, який слід забрати з бази.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.